Homepage

Welkom op onze site!

Blazersensemble Divertimento is enerzijds een dubbelblaaskwintet, bestaande uit tien blazers:, hobo, klarinet, hoorn en fagot (x 2), en anderzijds een enkelvoudig blaaskwintet met dezelfde instrumenten. 

 

Repetities en concerten

Concerten

Repetities

De 2-wekelijkse repetities, op zaterdagmiddag, vinden plaats in: De Trom, Ringweg 1, Valkenburg.
De repetities van het enkelvoudig blaaskwintet worden ad hoc gepland in de aanloop naar een concert.