Homepage

Welkom op onze site!

Blazersensemble Divertimento is enerzijds een dubbelblaaskwintet, bestaande uit tien blazers:, hobo, klarinet, hoorn en fagot (x 2), en anderzijds een enkelvoudig blaaskwintet met dezelfde instrumenten. 

 

Repetities en concerten

Concerten

    • Woensdag 27 september 17:00 uur | locatie: Boerhaaveplein LUMC Leiden
    • Zaterdag 28 oktober 15:00 uur | locatie: Hofwijck Oegstgeest
    • Zondag 10 december Kerstwandeling | locatie: Noordwijk

Repetities

De 2-wekelijkse repetities, op zaterdagmiddag, vinden plaats in: De Trom, Ringweg 1, Valkenburg.
De repetities van het enkelvoudig blaaskwintet worden ad hoc gepland in de aanloop naar een concert.